PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO

w zakresie:

  • LEKARZ POZ

  • PIELĘGNIARKA POZ

  • POŁOŻNA POZ

 

Harmonogram pracy poradni: Czynna od poniedziałku do piątku - w godzinach 8.00- 18.00 Rejestracja odbywa się: telefonicznie pod nr. – 81 - 444 79 01 lub osobiście lub przez osoby trzecie.

 

  • Harmonogram pracy gabinetu zabiegowego: czynne: poniedziałek- piątek w godzinach 8.00 – 18.00 * pobieranie krwi do badań laboratoryjnych – 8.00 – 10.00 (lub w godzinach pracy poradni w medycznie uzasadnionych przypadkach)

 

  • Harmonogram pracy gabinetu szczepień: czynne: piątek godzina 14.00 - 15.00

 

  • Harmonogram pracy pielęgniarki POZ – codziennie w godzinach pracy poradni w godzinach 8.00 – 18.00

 

  • Harmonogram pracy położnej POZ - codziennie w godzinach pracy poradni w godzinach 8.00 – 18.00 w tym wizyty domowe

 

Dla pacjentów zadeklarowanych do Poradni POZ wykonywane jest badanie USG (pełny zakres) w każdy piątek

 

 

Zapisu do Poradni NZOZ OPIEKUN można dokonać składając deklarację do lekarza, pielęgniarki i położnej POZ. Wzór deklaracji w załączeniu.