Terapia indywidualna jest to rehabilitacja ruchowa indywidualnie dobrana do potrzeb pacjenta. Podczas pierwszej wizyty przeprowadzamy diagnozę pacjenta oraz ustalamy cele do jakich będziemy dążyć. Tworzymy program rehabilitacji i wybieramy środki niezbędne do osiągnięcia wyznaczonego planu działania.

W ramach terapii indywidualnej wykonujemy:

 • Ćwiczenia bierne
 • Ćwiczenia czynno-bierne
 • Ćwiczenia czynne
 • Ćwiczenia oporowe
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Ćwiczenia relaksacyjne
 • Nauka chodzenia
 • Ćwiczenia pionizacyjne
 • Ćwiczenia w czynnościach samoobsługi
 • Ćwiczenia redresyjne, streching

W terapii wykorzystujemy również nowoczesne i skuteczne metody fizjoterapeutyczne :

 • Metoda PNF,
 • Metoda Mc Kenzie,
 • Terapia manualna.
 • Taśmy kinesiotaping
 • Neuromobilizacje
 • Masaż kręgosłupa
 • Masaż poprzeczny