L.p. Rodzaj zabiegu Czas Wartość cenowa
  KINEZYTERAPIA    
 1

Indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, ćwiczenia specjalne mobilizacje i manipulacje )

nie mniej niż 30 min

30-60 min  40,00zł
 2 Ćwiczenia wspomagane    16,00zł
 3 Pionizacja    16,00zł
 4 Ćwiczenia czynne w obciążeniu i czynne z oporem    12,00zł
 5 Ćwiczenia izotermiczne    12,00zł
 6 Nauka czynności lokomocji    16,00zł
 7 Inne formy usprawniania (kinezyterapia)    10,00zł 
  MASAŻ    
 1 Całościowy 60 min  90,00zł
 2

Kończyn - kończyny górne (para)

30 min  30,00zł
 3              - kończyny dopne (para) 30 min  30,00zł
 4 Kręgosłup całościowy 30 min  30,00zł
 5 Kręgosłup częściowy 15 min  20,00zł
   MASAŻ LIMFATYCZNY    
 1 Masaż limfatyczny ręczny – leczniczy jednej kończyny 30 min  24,00zł
 2 Masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy 30 min  15,00zł
   ELEKTROLECZNICTWO    
 1 Prądy galwaniczne 15 min  8,00zł
 2 Jonoforeza 15 min  10,00zł
 3 Elektrostymulacja 20 min  14,00zł
 4 Prądy diadynamiczne 15 min  8,00zł
 5 Prądy interferencyjne (Nemecka) 20 min  8,00zł
 6 Prądy TRABERTA 15 min  8,00zł
 7 Prądy KOTZ'A 10-20 min  10,00zł
 8 Prądy TENS 20 min  8,00zł
   ULTRADŹWIĘKI    
 1 Ultradźwięki miejscowe  10 min  12,00zł
 2 Ultrafonofereza  8 min  12,00zł
   LECZENIE POLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM    
 1 Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości  15-20 min  10,00zł
   ŚWIATŁOLECZNICTWO, CIEPŁOLECZNICTWO    
 1 Laseroterapia - punktowa  6-10 min  12,00zł
 2 Lampa Bioptron  15 min  8,00zł
 3 Lampa Sollux  15 min  8,00zł
       
  Wizyta lekarska    80,00zł
  Wizyta fizjoterapeuty    50,00zł